Menu Sluiten

Utiliteitsbouw


Utiliteitsbouw

De utiliteitsbouw omvat gebouwen die niet bedoeld zijn om in te wonen zoals o.a. de constructie van fabrieken en kantoren. Utiliteitsbouw is een overkoepelende term voor nieuw te bouwen vastgoed zonder woonbestemming en is dus het tegenovergestelde van woningbouw.

Utiliteitsbouw beslaat alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben.

Enkele voorbeelden:

•    Gebouwen om in te werken zoals fabrieken, kantoren, scholen en opslagruimtes.

•    Gebouwen voor commerciële dienstverlening zoals winkels en garages.

•    Verzorgingsinstellingen zoals ziekenhuizen.

•    Recreatievoorzieningen zoals bioscopen, vakantieoorden en sportgebouwen.

•    Nutsvoorzieningen zoals energiecentrales en rioolwaterzuiveringsinstallaties.

•    Bioscopen en voetbalverenigingen.

Info over utiliteitsbouw

Data over Utiliteitsbouw

Naast woningbouw kennen we ook utiliteitsbouw. Utiliteit heeft betrekking op “nut” en “bruikbaarheid”. Dit zijn dus gebouwen die in beginsel voor iedereen bruikbaar zijn.

Utiliteit is vaak grootschaliger dan woningbouw. Daarnaast zijn op een utiliteitsproject vaak verschillende onderaannemers aanwezig.

Dit vergt veel onderling overleg en planning. UTA personeel vervult hierin een belangrijke sleutelpositie.

Daarnaast moet ook tussen de bouwvakkers onderling regelmatig overleg gepleegd worden. Bepaalde werkzaamheden moeten goed op elkaar worden afgestemd zodat men later niet meer gedeeltes van de bouw moet afbreken om bij bepaalde technische installaties te komen.

Een voorbeeld van een functie die men voornamelijk in de utiliteitsbouw aantreft zijn dikwandig cv monteurs. De ketels en installatie van utiliteit is meestal dikwandig.

Meer info over utiliteitsbouw nu op www.vltracbohez.be.

Tags

Aannemer Utiliteitsbouw | Utiliteitsbouw |